Preskočiť na obsah

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam , Parcely IBV pri škole.