Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, IV. kolo