Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž č. 2

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júla 2017

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti – Stará pošta – ukončenie predkladania návrhov 31.7.2017 o 11:00 hod.