Návrh VZN 1/2020 – o dani k nehnuteľnosti 25.11.2019

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2019