Naša obec Smolinské oznamuje ,že dňa 7.3.2021 sa bude v našej obci testovať na COVID-19. Čas od 8:00 do 18:00 .

Zverejnené
3. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2021 − 8. marca 2021