Sčítanie obyvateľov,domov a bytov

Zverejnené
16. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2021 − 1. apríla 2021