Vyhláška COVID 19

Upravené
21. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021 − 19. augusta 2021

platná od 19.07.2021