Vyhláška č. 244 ÚVZ SR

Upravené
31. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2021 − 31. decembra 2021