Vyhláška č. 239 ÚVZ SR

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021 − 30. septembra 2021