Vyhláška č. 234 ÚVZ SR

Zverejnené
27. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2021 − 31. decembra 2021