Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Smolinské.

MR 12.03.2021

1) Firma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže.Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania.Prosíme záujemcov aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili rúška.Dňa: 15.marec 2021 to je v: pondelok od: 10:40 do: 11:00 na predajnom mieste: dvor OU2) Vážení občania, chceme Vám… Čítať viac

MR 04.03.2021/4

KOHAPLANT– Firma Kohaplant bude v pondelok 8.marca 2021 od 10.40 do 11-tej hodiny na dvore obecného úradu ponúkať na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríky a ruže. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania. Prosíme záujemcov, aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili rúška.

MR 04.03.2021/3

Môj obchod- Vážení občania, od pondelka 08.03.2021 je povinnosťou zákazníka vstupovať do obchodov iba s respirátorom FFP2. Môj obchod Smolinské Jakub Zápala sa rozhodol darovať naším občanom -dôchodcom nad 65 rokov respirátor FFP2 úplne zadarmo. Zákazníci dostanú respirátor už pri najbližšej návšteve obchodu. Zároveň odporúčame využívať vyhradené hodiny pre dôchodcov. Ďakujeme Môj obchod Smolinské

MR 04.03.2021/2

Obecný úrad oznamuje občanom, že v nedeľu 07.03.2021 sa v kultúrnom dome, v čase od 8:00 do 18.00 hod uskutoční testovanie na COVID-19. Testovať sa bude podľa rozpisu z minulého týždňa.

04.03.2021

Slovenská pošta oznamuje predplatiteľom sobotnej tlače, že dňa 06.03.2021 a 13.03.2021 nebude tlač distribuovaná. Doručená Vám bude v pondelok 08.03.2021 a 15.03.2021.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SMOLINSKÉ

Pozývam Vás týmto na   zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. februára 2021 o 17.00 hodine v zasadačke OcÚ Smolinské . Program: Otvorenie zasadnutia  Návrh programu Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Žiadosti a sťažnosti občanov: – žiadosť p. Zlaty Masárovej, Smolinské 333, o povolenie prechodu a prejazdu k parc.č. 369 a 370 k.ú. Smolinské – žiadosť ZO JDS… Čítať viac