Preskočiť na obsah

Oznámenie o odstávke elektrickej energie 01.06.2021

Zverejnené 6.5.2021.

Kategória

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom
vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú
dňa 01.06.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.:
SMOLINSKÉ č. 297/VE
ZÁHUMNÍ č. 431/ZE
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu