Preskočiť na obsah

Oznámenie o odstávke elektrickej energie 18.05.2021

Zverejnené 6.5.2021.

Kategória

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom
vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú
dňa 18.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00 hod. do 16:30 hod.:
CES HLAVNÁ č. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 128, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 353
SMOLINSKÉ č. 425
ZABARŇA č. 92 , 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377/VE, 378, 379, 380, 381, 381/VE, 383, 384, 385, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 418, 467/1
ZÁHUMNÍ č. 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/VE, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 62, 63, 63/VE, 64, 64/VE, 65, 67, 73/VE, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90/VE, 100/ZA, 408, 411,
412, 413, 414
ŠKOLSKÁ č. 403 , 404, 405, 406, 406/ZA
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.