Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Zverejnené 16. februára 2021.
Bez úpravy .