Preskočiť na obsah

Prerušenie dodávky el. energie-31.10.2023

Zverejnené 3.10.2023.

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 31.10.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 07:00:00 hod. do 15:00:00 hod.:
CES HLAVNÁ č. 476,570/3,570/10,570/17,570/21,570/29,570/33,570*/11
LOKA DVOR STARÝ č. 3
SMOLINSKÉ č. 10,425,466,486,488,489,570/6,570/7,570/13,570/15,570/19,570/25,570/28,570/46
ZABARŇA č. 401,402
ŠKOLSKÁ č. 403,404,405,406,406/ZA,469,570/12,570/18,570/27,570/35
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.