Preskočiť na obsah

MR 22.03.2021

Zverejnené 22.3.2021.

  1. Obecný úrad oznamuje občanom, že veľkoobjemový kontajner na netriediteľný odpad by mal byť pristavený v piatok 26. marca 2021.
    O pristavení Vás budeme ešte informovať.

Haluzovina sa tento rok bude po obci zbietať až v mesiaci apríl, aebo máj.
V prípade, že majú občania viac haluzoviny, alebo sa viacero susedov spolu dohodne a budú ochotní si haluzovinu naložiť na vlečku, ponúkame možnosť bezplatného pristavenia vlečky a následne odvezenia. Termín si treba dohodnúť telefonicky na obecnom úrade.

Ďalej dávame do pozornosti občanom, že vrchnáky z plastových fliaš, použité žiarovky a baterky môžu občania nosiť na obecný úrad, kde sú na tieto druhy odpadov nádoby.

Kuchynský olej môžu prinieť k pivnici obecného úradu, alebo na zberné miesto za Jednotou.

Elektro odpad a veľké sklo patrí na zberné miesto za Jednotou. Menšie sklo treba vhodiť do zelených kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.

Všetky plasty a papiere či už vo vreciach, alebo v nádobách na to určených, alebo veľké kusy len zviazané špagátom Vám spoločnosť FCC Zohor odvezie vo vývozové dni, priamo spred Vášho domu. Nevozte ich na zberné miesto.

Stavebný odpad treba nahlásiť starostovi obce.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí triedia odpad a pomáhajú tým nielen životnému prostrediu, ale aj našej obci.

2. Oznamujeme občanom, že zajtra 23.03.2021 bude otvorená knižnica v čase od 15:00 hod. do 17-tej hodiny.

3. Firma Bitúnok Gajary oznamuje občanom, že dňa 23.03.2021 bude od 11:30 hod. na dvore obecného úradu ponúkať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky.