Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 30.04.2024

Zverejnené 30.4.2024.

Kategória

1.Vedúca  POŠTY oznamuje verejnosti, že dňa 02.05.2024 t.j. vo štvrtok bude POŠTA zatvorená.

2.TJ Smolinské pozýva občanov na stavanie MÁJA dňa 30.04.2024 o 17:00 hod na dvor

Obecného ú radu. živá hudba a občerstvenie zabezpečené. Deti si môžu priniesť na opekanie špekáčky.

3. MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje širokej verejnosti, že sa budú
konať rybárske preteky na jazere Oširíd v dňoch 2.5. – 5.5 2024.

Pozývame vás na bohaté občerstvenie – pečená ryba, rybacie fašírky, guláš z
diviny, oškvarky, ktoré sa začne predávať od 2.5.2024 od 14,00 hod. do
5.5.2024 do obeda.

4. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ PRE  ŠK. ROK  2024/2025

MŠ Smolinské,  908 42 Smolinské 407 oznamuje, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 bude

v termíne od 1. mája 2024 do 27. mája 2024.

Tlačivo Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa ,

bude zverejnené na webovej stránke MŠ (mssmolinske.edupage.org)

od 1. mája 2024,  alebo si ju môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne na  pracovisku MŠ počas prevádzky v čase od 15:00 do 16:00 hodiny.

Vyplnenú , podpísanú  Žiadosť o predprimárne vzdelávaniea Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  doručí do 27. mája 2024 do MŠ.

Žiadosť musia podpísať obaja rodičia.