Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 20.04.2021

Zverejnené 20.4.2021.

1.Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské oznamuje, že zápis do MATERSKEJ ŠKOLY

sa uskutoční do 4. mája 2021. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri vchodových dverách školy / pripevnené v euroobale / a vyplnené , potvrdené od ošetrujúceho lekára dieťaťa ich môžete vhodiť do schránky školy, resp. odovzdať pri dverách zamestnancovi školy. Elektronickou formou je možné prihlášku odoslať na adresu: ms.smolinske@centrum.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť aj na webovom sídle školy :

https://zsmssmolinske.edupage.org

K takejto forme zápisu dochádza z dôvodu zákazu vstupu cudzích osôb do budovy školy.

V prípade otázok a nejasností ohľadom zápisu sa môžete telefonicky kontaktovať na čísle : 0903 292 633 u zást. pre MŠ.

2. Trnava 19.04.2021
Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom
vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú
dňa 18.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 16:30 hod.:
CES HLAVNÁ č. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 128, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 353
SMOLINSKÉ č. 425
ZABARŇA č. 92 , 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377/VE, 378, 379, 380, 381, 381/VE, 383, 384, 385, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 418, 467/1
ZÁHUMNÍ č. 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/VE, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 62, 63, 63/VE, 64, 64/VE, 65, 67, 73/VE, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90/VE, 100/ZA, 408, 411,
412, 413, 414
ŠKOLSKÁ č. 403 , 404, 405, 406, 406/ZA
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.