Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 18.12.2023

Zverejnené 18.12.2023.

Kategória

1.Základná umelecká škola Gbely, elokované pracovisko Smolinské, Vás
 pozýva na svoj Záverečný koncert, ktorý sa bude konať dňa 19.12.2023
 utorok  o 16:30 hod. v Kultúrnom dome v Smolinskom. Prídite podporiť
 svojou prítomnosťou mladých umelcov. Tešíme sa na Vašu účasť.