Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 10.10.2022

Zverejnené 10.10.2022.

Kategória

1.Oznamujeme občanom, že v piatok 14.10.2022 bude na dvor obecného úradu pristavený veľkoobjemový kontajner na netriediteľný odpad, ktorý bude v pondelok 17.10.2022 odvezený. Do kantajnera patrí len odpad. Ktorý sa bežne netriedi, napr. koberce, sedačky, staré nepoužité šaty a pod. Do kontajnera nesmie ísť plast, sklo, papier, železo, pneumatiky, autobatérie, drevo, olej, farby ani stavebný odpad. V prípade, že bude v kontajnery odpad, ktorý tam nepatrí bude obec a v konečnom dôsledku občania, okrem vývozu platiť aj pokutu.

2. Vedúca knižnice oznamuje čitateľom , že zajtra 11.10.2022 bude otvorená obecná knižnica v čase od 15:00 hod do 17:00 hodiny.

3.Mäsovýroba Gajary oznamuje zákazníkom, že dňa 11.10.2022  t.j. utorok bude na dvore obecného úradu ponúkať mäso a mäsové výrobky v čase od 8:00 hod do 8.15hod.

4.Západoslovenská distibučná oznamuje občasnom, že dňa 13.10.2022 z dôvodu vykonania plánovanej práce na zariadeniach distibučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.10.2022 bez dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 hod. do 14:00 hodiny  nasledovné ulice:

Cesta hlavná od d.č..94 až 353

Žabarňa od č.92 až 467

Záhumnie od č. 6 až po číslo 91

Podrobný rozpis súpisných čísiel, ktorých sa to týka je zverejnený na webovej stránke obce a vo vitríne pred obecným úradom.