Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 04.03.2022

Zverejnené 4.3.2022.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou súvisiacu utečeneckú krízu
by sme Vám chceli priniesť stručné zhrnutie ako postupovať v prípade, ak ste
sa rozhodli poskytnúť ubytovanie občanom Ukrajiny:

Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne
povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných
vojnových utečencov v danej obci. Je preto potrebné túto skutočnosť nahlásiť
na obecný úrad telefonicky na č.t. 0940 509 664, prípadne mailom na adrese
<mailto:smolinsky.v@gmail.com> smolinsky.v@gmail.com v štruktúre:

– Počet ubytovaných občanov – migrantov z Ukrajiny

– Koľko je z toho mužov/žien/detí

– Či sú ubytovaní v súkromí alebo v ubytovacom zariadení

– Či plánujú dlhodobé ubytovanie alebo cez SR len tranzitujú

Táto povinnosť sa týka rovnako fyzických ako i právnických osôb.

Zároveň Vám prinášame aj usmernenie, ako majú postupovať občania Ukrajiny po
príchode k Vám (ak tak nespravili už pred príchodom):

1. pokiaľ sa jedná o občanov, ktorí cez Slovensko len tranzitujú
(neplánujú tu zostať dlhodobo), je potrebné sa zaregistrovať na stránke
Ministerstva vnútra
2. pokiaľ občania plánujú zostať na Slovensku dlhšie a požívať sociálne
a iné výhody, je potrebné, aby sa dostavili osobne na oddelenie Cudzineckej
polície v Trnave, Paulínska 13, Trnava, kde je nonstop služba. So sebou si
treba priniesť cestovný doklad (pas), rodný list, prípadne iný doklad
totožnosti.
3. Pokiaľ sa jedná o maloleté dieťa, ktoré nie je v sprievode zákonného
zástupcu, obec je povinná kontaktovať aj sociálnu kurátelu.

Svoje ubytovanie môžete ponúknuť na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk
<https://pomocpreukrajinu.sk/> .

Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími
inštitúciami.

V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky. V prípade potreby,
budú občania informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky.

ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné finančne prispieť: SK25
0900 0000 0051 8801 0894.