Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 30.11.2023

Zverejnené 30.11.2023.

Kategória

1.Obecný úrad oznamuje občanom, že na webovej stránke obce je zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027´´´, ku ktorému môžu občania do 08.12.2023 zasielať svoje stanoviská na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 9117 02 Trnava. Oznámenie je tiež prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade.


2.Výbor Jednoty dôchodcov v obci, pozýva svojich členov na slávnostné Vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 03.12.2023 o 14:00 hod. v KD. Program a občerstvenie je zabezpečené. Teší sa na účasť Výbore JKD Smolinské.


3.Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané, Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert dychovej hudby Vacenovjáci a mužského spevackého zboru z Vacenovíc. Koncert sa uskutoční 26.12.2023 o 16:00 hod v KD Smolinské. Slovom Vás bude sprevádzať p. Ľudomil Kuba. Vstupné je v predpredaji na OÚ Smolinské. Cena vstupného je 8,00 €. Občerstvenie je zabezpečené. Prídite si užiť krásu Vianoc pri skvelej dychovke.