Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 30.07.2021

Zverejnené 30.7.2021.

Kategória

1.Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské / školská jedáleň oznamuje rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zároveň rodičom detí materskej školy, že od 1.8.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, ktorým  bolo ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. 

     V zmysle vyššie uvedeného zákona má nárok na stravu zadarmo len:

1. dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a ktorého rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi,

2. dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ  a ktorého príjem rodičov je najviac do výšky životného minima.

3. dieťa od 6 rokov,  ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a ktorého ani jeden člen domácnosti si neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, môžete si uplatniť dotáciu na stravu tak prineste potvrdenie z ÚPSVaR o splnení vyššie uvedených kritérií  na Obecný úrad Smolinské.

     Rodičia, ktorí si neuplatnia nárok na daňový bonus a chcú, aby ich dieťa poberalo dotáciu na stravu, prídu na Obecný úrad Smolinské podpísať čestné prehlásenie, že si neuplatňujú daňový bonus.

2.Potraviny Môj obchod Smolinské pre Vás pripravili  zľavové kupóny, vďaka ktorým nakúpite lacnejšie v potravinách Môj Obchod Smolinské. Letné výhody nájdete  už čoskoro vo Vašej poštovej schránke Príďte vyskúšať našu novinku , kuracia šunka s obsahom 92% mäsa. Tešíme sa na Vašu návštevu.