Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 28.09.2023

Zverejnené 28.9.2023.

Kategória

1.Základná škola s materskou školou Smolinské Vás pozýva na Dyňa Party, ktorá bude v piatok 29.9.2023 o 17 hodine na futbalovom ihrisku.

Organizátori si pre Vás pripravili bohaté občerstvenie. Pre deti je pripravená opekačka a strašidelné dyne.

O 17:30 h bude futbalový zápas školákov Smolinské- Čáčov.

Príďte si posedieť s priateľmi vychutnať si pripravené dobroty a pekné slnečné počasie.

2. Predmet listu: Plánované prerušenie distribúcie elektriny Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a. s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. Dátum a hodina začiatku: 04.10.2023 07:00:00 hod. Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 04.10.2023 15:00:00 hod. Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky: 24ZZS2107408000P DRÁHY 208, SMOLINSKÉ 24ZZS2107409000K DRÁHY 211, SMOLINSKÉ 24ZZS2107412000C MALÁ 215/VE, SMOLINSKÉ 24ZZS61209820003 NOVÁ 258/BL, SMOLINSKÉ 24ZZS7090542000S ŠKOLSKÁ 366/VE, SMOLINSKÉ S pozdravom Ing. Peter Schneider vedúci správy energetických zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. Viera Žabková administrátor správy EZ Západoslovenská distribučná, a.s

3.Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 04.10.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 V čase od 07:00:00 hod. do 15:00:00 hod.:

CES HLAVNÁ č. 2007

DRÁHY č. 209,210,213,213/VE,237,244,245,246,247,248,249,251,252,253,254,255,255/BL,258,258/OP,259,260,261,261/ ZA,262,263,265,266,267,268,270,301,302,419,433,434/VE,438,0439,442/BL,443/VE,445,674/1,895/ZE,2010,2010/ZA LOKA HÁJOVŇA č. 257

 LÚKA č. 280,281,282,283,283/BL,284,285,286,287,288,289,291,292,293,294,295,296,298,298/VE,299,304,305,306,307,308/ VE,309,310,311,312,313,314,315,316,318,319,319/VE,320,321,322,323,324,325,326,327,329,330,331,332,333,410,425

MALÁ č. 196,212,215,216,217,219,222,223,224,225,226,227,228,229,2014

NOVÁ č. 261,272,273,274,275,276,277,278,279,415,416,416/VE,435,2013

PUSTÉ č. 230,232,233,234,235,238,238/VE,240,240/VE,241,242,242/OP,243

SMOLINSKÉ č. 222/VE,297,297/VE,437,768/1,827,2003,2005

ZÁHUMNÍ č. 431/

ZE ŠKOLSKÁ č. 359,361/VE,362,363,364,365,366,367,368,370/584/3,407,409 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.