Miestny rozhlas 27.05.2021

Kategória

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Smolinské oznamuje rodičom detí, ktorí podali žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022, aby si vyzdvihli ROZHODNUTIE o prijatí v čase prevádzky školy. Ďakujeme!

Zverejnené 27. mája 2021.
Bez úpravy .