Miestny rozhlas 25.06.2021

Kategória


CVČ Beťárik, cyklistický klub Šaštín-Stráže, Malina bike-predaj a servis,
Ladislav Bakič pozývajú občanov na Šaštínske kolečko-cyklistické preteky,
ktoré sa budú konať dňa 26.júna t.j. v sobotu v RO Gazárka Kemp. Registrácia
bude priebežne najneskôr 15 min.pred štartom kategórie od 08.30 – 10.30 hod.
treba mať rúško, dezifikovať si ruky a udržiavať odstupy. Deti prichádzajú v
doprovode dospelej osoby. Každý účastník počas závodu musí mať povinne
prilbu.

Zverejnené 25. júna 2021.
Bez úpravy .