Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 25.03.2022

Zverejnené 25.3.2022.

Kategória
  1. Vedúca POŠTY v obci oznamuje občanom, že dňa 28.03.2022 t. j pondelok a 30.03.2022 t. j. streda je POŠTA  z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie  po celý deň zatvorená.
  • Vedúca predajne Coop Jednota oznamuje zákazníkom, že dňa 28.03.2022 t. j. pondelok a 30.03.2022 t. j  streda bude predajňa z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie  po celý deň zatvorená.
  • Oznamujeme občanom, že z dôvodu úsporných opatrení na spotrebe elektrickej energie na Verejnom osvetlení je na bočných uliciach v čase od 22:00 hodiny do 04:00 hodiny vypnuté každé druhé svetlo.
  • Oznamujeme občanom, že predajňa Môj obchod bude dňa 28.03.2022 t. pondelok  a 30.03.2022 t.j. streda v čase od 6:00 hod. do 7:00 hodiny otvorená  od 7:00 hod do 17:00 hodiny zatvorená a znovu otvorená od 17.00 hod.  do 19:00 hodiny.
  • Prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 28.03.202230.03.2022  bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 07:00:00 hod. do 17:00:00 hod.:

CES HLAVNÁ č. 125,129,131,132,133,134,135,136,137,138,140,144,145,147,149,150,151,152,154,155,156,157,158,161,162,163,165,167,168,169, 170,171,172,173,174/VE,175,177,178,179,180,181,183,184,185,186,190,193,197,198,199,200,201,203,204,205,206 ,207.

ZÁHUMNÍ č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,164 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné termín meniť.