Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 18.06.2024

Zverejnené 18.6.2024.

Kategória

Obec Smolinské v zastúpení starostom obce Vladimírom Smolinským, Vám oznamuje nasledovné skutočnosti realizácie plánovaných asfaltérskych prác:

20. 06. 2024 zrealizovanie hornej vrstvy asfaltu

Vjazd a výjazd na komunikáciu sa dňa 20. 06. 2024 uzatvorí mobilným oplotením. Jedná sa o súpisné čísla: 280-292-299, 313, 429.

Obyvateľov danej lokality upozorňujeme, aby si včas preparkovali motorové vozidlá.