Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 17.05.2021

Zverejnené 17.5.2021.

Kategória
1.Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  
– informácia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Senici , Priemyselná 282/22, 905 01 Senica, v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Senica

dňom 17. 05. 2021 od 08:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedené vo vyhlásení zo dňa 10.05. 2021.

2.Frima Bitúnok Gajary oznamuje občanom, že zajtra 18.05.2021 bude na dvore Obecného úradu ponúkať mäso a mäsové výrobky o 11:30 hod.

3. Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 18.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 16:30 hod.:
CES HLAVNÁ č. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 353 SMOLINSKÉ č. 425 ZABARŇA č. 92 , 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377/VE, 378, 379, 380, 381, 381/VE, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 418, 467/1 ZÁHUMNÍ č. 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/VE, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 62, 63, 63/VE, 64, 64/VE, 65, 67, 73/VE, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90/VE, 100/ZA, 408, 411, 412, 413, 414 ŠKOLSKÁ č. 403 , 404, 405, 406, 406/ZA
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

4.Čistiareň peria Senica

Perie antibakteriálne zaparujeme, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijeme paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkame rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

Ponúkame čistenie peria od prachu a nečistôt.

Pre vaše  perie  prídeme  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezieme a hotové výrobky Vám domov dovezieme stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a my prídeme  k vám. Kto zavolá na telefóne číslo  dostane  darček  zdarma ku objednávke dnes .   Opakujem  telefónne  číslo  0905 267 750