Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 17.01.2023

Zverejnené 18.1.2023.

Kategória

1.Oznamujeme občanom, že do konca januára 2023 sa podávajú „Priznania k dani z nehnuteľnosti…“ a žiadosti o úľavu na dani a odpade. Týka sa to všetkých občanov, ktorí v minulom roku predali, kúpili, darovali, zdedili, skolaudovali, zbúrali nejakú nehnuteľnosť alebo mali zmenu v počte psov či osôb v domácnosti.

Ďalej žiadame občanov, ktorých sa týka zmena v počte osôb a treba im vymeniť popolnicu aby sa najneskôr do 25. januára 2023 nahlásili na obecnom úrade a dohodli si výmenu popolnice.

Upozorňujeme občanov, že podľa zákona číslo 582/2004 v znení neskorších predpisov § 77 ods. 2 sú povinní občania platiť odpad z titulu trvalého pobytu, prechodného pobytu ale aj z dôvodu oprávnenia užívať nehnuteľnosť, to znamená, že môžu platiť odpad v rámci Slovenskej republiky aj 3x.

2. Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 21.1.2023 sa v zasadačke obecného
úradu v čase od 7.mej do 22 hej hodiny uskutoční hlasovanie v referende,
prineste si platný občiansky preukaz. Tí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov
nemôžu zúčastniť na hlasovaní v zasadačke obecného úradu môžu požiadať na
obecnom úrade o hlasovanie do prenosnej urny a budú navštívení priamo vo
svojej domácnosti s prenosnou urnou.

Občania, ktorí sa v čase konania referenda nebudú zdržiavať v mieste svojho
trvalého pobytu a chcú sa hlasovania zúčastniť si môžu prísť osobne na
obecný úrad v úradných hodinách pre hlasovací preukaz.

Občania, ktorí sú v karanténe s COVID 19 a chcú sa hlasovania zúčastniť sa
musia v úradných hodinách okresného úradu Senica, najneskôr však v piatok
20.01.2023 do 12 tej hodiny nahlásiť u zapisovateľa špeciálnej okrskovej
volebnej komisie Senica na telefónom čísle 034/6987216. Nahlásení občania
budú navštívení vo svojej domácnosti špeciálnou volebnou komisiou.