Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 10.02.2023

Zverejnené 10.2.2023.

Kategória

1.Vážení občania, venujte prosím pozornosť oznamu Revíznej spoločnosti Slovensko.

Od plynofikácie ubehlo vyše 30 rokov, a väčšina obyvateľov nemá vykonanú odbornú prehliadku plynových rozvodov, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho vás dnes a v najbližších dňoch budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko, u ktorých si môžete objednať odborné prehliadky  plynového odberného zariadenia, od hlavného uzáveru až po spotrebiče. Odborná prehliadka odberného plynového zariadenia nesúvisí so servisnou prehliadkou kotla, ktorá sa vykonáva v rodinných domoch raz ročne.

Mená pracovníkov:

Matej Parížek 0902 926 528 – kontakt v prípade záujmu

Andrej Vrábel, Filip Bečka 

Mená revíznych technikov:

Juraj Polák

2.Výbor JKD Smolinské oznamuje svojím členom, že Výročná členská schôdza bude dňa 21.2. 2023 v utorok o 14:00 hodine v kultúrnom dome. Budeme vyberať členský príspevok na rok 2023 vo výške :5€. Zároveň môžu prísť na schôdzu aj noví záujemcovia o členstvo v JDS. O občerstvenie o program je postarané, tešíme sa na hojnú účasť.

3. Cronvel Pošta oznamuje občanom, že každý jeden rodinný dom je povinní mať poštovú schránku na doručovanie. Tým občanom, ktorí schránku nemajú, nebudú doručované listové zásielky a budú vracané  späť ako nedoručené.