Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 07.11.2022

Zverejnené 7.11.2022.

Kategória

1.Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od
8.novembra 2022 začnú prebiehať v obci Smolinské odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.
Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na
požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.
V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a
vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez
zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej
schránke.“

2. Doktorka Ožvoldíková a doktor Ožvoldík oznamujú, že prijímajú nových pacientov. Pacienti sa môžu u nás zahlásiť od 18. rokov. Kartu od predchádzajúceho lekára sa vyžiadame.

3. Mäsovýroba Gajary oznamuje zákazníkom, že dňa 08.11.2022  t.j. utorok bude na dvore obecného úradu ponúkať mäso a mäsové výrobky v čase od 8:00 hod do 8.15hod.