Miestny rozhlas 02.08.2022

Kategória

Jednota klubu dôchodcov organizuje zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Dňa 09.08. t.j. utorok . Záujemci sa môžu prihlásiť u členiek výboru. Poplatok je 10,00 €.

Zverejnené 2. augusta 2022.
Bez úpravy .