Miestny rozhlas 02.05.2022

2.5.2022 zverejnil/a smolinske_okasova.

Kategória

Obecný úrad oznamuje občanom, že tento týždeň sa bude po obci zbierať
haluzovina.

Prosíme občanov, aby si haluzovinu vyložili pred dom.

Občanom, ktorí majú viacej haluzoviny bude zdarma pristavená a odvezená
vlečka.

Termín si treba dohodnúť na obecnom úrade.