04.03.2021

Kategória

Slovenská pošta oznamuje predplatiteľom sobotnej tlače, že dňa 06.03.2021 a 13.03.2021 nebude tlač distribuovaná. Doručená Vám bude v pondelok 08.03.2021 a 15.03.2021.

Zverejnené 4. marca 2021.
Bez úpravy .