Výsledky vyhľadávania pre “”

História smolinského kostola

www.farnostsmolinske.sk Obec Smolinské patrila pôvodne ako filiálka pod farnosť Stráže. Strážska farnosť však bola po krátkom čase zrušená a Stráže spolu so Smolinským boli pripojené k Šaštínu. Šaštínsky dekan – farár sem…

Domov

Oznámenie o odstávke elektrickej energie 18.05.2021 Aktuality / Oznam 6. mája 2021 Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnostiv mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,podľa…

Jednoduché pozemkové úpravy

Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo schválené rozhodnutím č.j.:OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-schválenie/SRN z 6.6.2018 a zverejnené Verejnou vyhláškou č.10/2018: Vyhláška č. 10/2018. Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú….

Tlačivá

Ziadost-o-dotaciu-z-rozpoctu-obce-1-189 KB / PDFStiahnuť Dane a poplatky Čestné prehlásenie k odpadu Daň za ubytovanie Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Vyhlásenie platiteľa – odpad dom Vyhlásenie platiteľa – odpad firma Vyhlásenie platiteľa…