Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2017

30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Lucia Flendrovská str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Imrich Malík str. 1.
30.11.2017 - Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions str. 1.
16.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/071 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
10.10.2017 - Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu - školský úrad so sídlom v Skalici str. 1.
02.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/045 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
14.09.2017 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, soc.vecí a rodiny Senica str. 1.
18.08.2017 - Dohoda o postúpení práv a povinností - Ing. Richard Tomík, TORVO, s.r.o. str. 1.
15.08.2017 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Radovan Masár, Ing. Renáta Masárová str. 1.
11.08.2017 - Zmluva o dielo č. SÚ-28/2017 zhotovenie diela "Nájomné byty - 12 bytových jednotiek" - HÍLEK a spol., a.s. str. 1.
07.08.2017 - Dodatok k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000261216 - SPP - distribúcia, a.s. str. 1.
16.06.2017 - Darovacia zmluva - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Smolinské str. 1, str. 2
07.06.2017 - Dodatok k zmluve č. S031100014 o nakladaní s komunálnym odpadom - FCC Slovensko, s.r.o. str. 1, str. 2
05.06.2017 - Zmluva č. 147176 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Dobrovoľná požiarna ochrana SR str. 1.
25.05.2017 - Zmluva č. 48/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samospr. kraj str. 1.
17.05.2017 - Kúpna zmluva na pozemky - Milada Polláková, Roman Kondlla, Miroslava Kondllová str. 1.
17.05.2017 - Kúpna zmluva ev. č. kupujúceho 17/532/16/13200/009-ZoS/KZ_P_TS - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.
21.04.2017 - Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO - Lomtec.com a.s. str. 1.
21.03.2017 - Nájomná zmluva o prenájme pozemku - Kynologický klub Smolinské str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
22.03.2017 - Dohoda č. 17/07/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Senica str. 1.
10.03.2017 - Dodatok ponuka E.Benefit - ZSE Energia a.s. str. 1.
28.02.2017 - Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu - EKOLAMP Slovakia str. 1.
27.02.2017 - Zmluva č. PZ00213159_001 o dodávke pitnej vody - BVS a.s. str. 1.
10.02.2017 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP - distribúcia a.s. str. 1.
06.02.2017 - Kúpna zmluva - Zdenko Vanek, Kliment Masár, Dušan Vlk str. 1.

Zmluvy 2016

30.12.2016 - Kúpna zmluva - Imrich Malík, Božena Malíková str. 1.
30.12.2016 - Kúpna zmluva - Lucia Flendrovská str. 1.
22.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
21.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
11.08.2016 - Zmluva o vykonávaní zberu elektroodpadu - ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu str. 1.
05.08.2016 - Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy - PF Strechy, s.r.o. str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

28.10.2015 - Kúpna a darovacia zmluva N480/2015 - T. Čárska, B. Serdahely, M. Serdahelyová, V. Spurná, A. Škodová - str. 1.
13.10.2015 - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - kamery - Komunálna poisťovňa - str. 1.
07.10.2015 - Dohoda č. 15/07/010/28 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR - str. 1.
07.10.2015 - Dodatok k zmluve č. 2 - zo dňa 07.07.2015 - Michal Smolinský - str. 1.
30.09.2015 - Zmluva o poskytovaní technickej služby - SupDigital Security Servis, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Dodatok k zmluve č.1 - zo dňa 28.8.2015 - Ironex, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT2802 - Pôdohospodárska platobná agentúra - str. 1.
10.09.2015 - Dodatok k zmluve zo dňa 27.3.2015 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.EOZ-193-02-2015-DO - ENVIROPOL s.r.o. - str. 1.
08.09.2015 - Darovacia zmluva - Jarmila Dolinská - str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

12.12.2014 - Poistná zmluva na cintorín - Komunálna poisťovňa str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
10.12.2014 - Zmluva o dielo - Ing. Rudolf Otrísal - Plán ochrany obyvateľstva str. 1, str. 2.
10.11.2014 - Kúpna zmluva - Alžbeta Reháková str. 1.
10.10.2014 - DOHODA o zabezpečení hudobnej produkcie - HUDOBNÁ SKUPINA "ZÁHORÁCKI MUZIKANTI" str. 1.
03.10.2014 - DOHODA o vstupe na pozemky a ich dočasnom užívaní - NAFTA a.s. str. 1.
26.08.2014 - Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - Jankuš Richard (ECOTEXTIL) str. 1.
21.08.2014 - Dodatok k zmluve o dielo č. BA 17/2014 - ESOPLAST SK, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5.
31.07.2014 - Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci - Alojz Krajčír str. 1.
10.07.2014 - Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci 11/22200/033‐ZoS - Západoslovenská distribučná a.s. str. 1, str. 2.

Čítať ďalej:Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

05.12.2013 - Kúpna zmluva  - Tomečková Anna  str. 1.

25.11.2013 - Zmluva o nájme spoločných priestorov - RadioLAN, spol. s r.o. str. 1.

11.11.2013 - Dodatok k zmluve - ZSE. str. 1.

23.10.2013 - Zmluva o dielo č. 02/2013 - Jozef Cintula. str. 1.

23.10.2013 - Zmluva o dielo - MINERÁL MMV, a.s. str. 1.

18.10.2013 - Zmluva o umeleckom výkone - Jozef Sloboda. str. 1.

16.10.2013 - Kúpna zmluva - Jana Zaňátová, Jaroslava Poncová, Marta Korčáková. str. 1.

1.10.2013 - Dohoda o zabezpečení povinnej práce - Okresný súd Senica. str. 1.

20.9.2013 - Kúpna zmluva - Milan Kubina. str. 1.

6.9.2013 - ZMLUVA O DIELO č. 02/2013 - Jozef Cintula. str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2013

Zmluvy 2012

31.12.2012 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 15/2012   str. 1.

31.12.2012 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 3/2012 - Magdaléna Masárová  str. 1.

29.12.2012 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 14/2012 - Martina Fedorášová  str. 1.

18.12.2012 - ZMLUVA Kooperativa - Povinné poistenie auta (zverejnená 18.12.2012): str. 1.
18.12.2012 - ZMLUVA UNIQA - Povinné poistenie auta (zverejnená 18.12.2012): str. 1.

13.12.2012 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 13/2012 - Jurkovičová Radka  str. 1.

23.11.2012 - ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZDRUŽENí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (zverejnená 10.12.2012): str. 1.
8.11.2012 - Dodatok k zmluve na internet - GTS Slovakia s.r.o. (zverejnená 8.11.2012): str. 1.
8.11.2012 - Dodatok ponuka E-výhoda - ZSE Energia (zverejnená 8.11.2012): str. 1.

26.10.2012 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 12/2012 - Jakub Zápala  str. 1.

28.9.2012 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 11/2012 - Míšíková Silvia  str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2012

Zmluvy 2011

30.12.2011 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 7/2011. - Čížek Ľubomír : str. 1.

30.12.2011 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 3/2011. - Križánek Ferdinand : str. 1.

13.12.2011 - Dodatok ponuka E-výhoda - ZSE Energia: str. 1.
6.12.2011 - Zmluvy o dielo k projektu 2.2 Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Smolinské: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12, str. 13.

2.12.2011 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 5/2011. - Jurkovič Konštntín : str. 1.
11.11.2011 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 4/2011. - Zápala Jakub : str. 1.

11.11.2011 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 1/2011. - Masár Miroslav : str. 1.

4.11.2011 - ZMLUVA NA PRENÁJOM č. 3/2011. - Serdahelyová Mária : str. 1.

24.8.2011 - Dodatok k zmluve o pripojení - T-Com: str. 1.
27.7.2011 - Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb internetu - RANSYSTEMS, s.r.o.: str. 1.
14.7.2011 - Zmluva o spolupráci- ZSE Distribúcia: str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2011

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám