Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2019

06.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Milan Slovák str. 1.

06.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Erik Chrenka str. 1.

27.11.2019 - Zmluva č. PZ0020002857700_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - BVS, as.s. Bratislava str. 1.

20.11.2019 - Zmluva o dielo: Chodník v obci Smolinské - Sušila spol. s r.o. Bratislava str. 1.

18.11.2019 - Dodatok Ponuka E.Benefit - ZSE Energia, a.s., a.s. Bratislava str. 1.

18.11.2019 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s., a.s. Bratislava str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Eva Vyparinová str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Dušan Mihál str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Martin Chrenka a Veronika Chrenková str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Lukáš Galuš str. 1.

08.11.2019 - Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava str. 1.

08.11.2019 - Zmluva o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, s.r.o. Bratislava str. 1.

17.10.2019 - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, s.r.o. Bratislava str. 1.

30.10.2019 - Kúpna zmluva - Ing. Martin Duong str. 1.

04.10.2019 - Kúpna zmluva - Lukáš Veľký, Barbora Weissová str. 1.

03.10.2019 - Kúpna zmluva - JUDr. Marek Došek, Ing. Pavlína Došeková str. 1.

02.10.2019 - Kúpna zmluva - Vladislav Mecner str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Erik Stanek, Žaneta Staňková str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Denis Lukáč str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Ing. Martin Duong str. 1.

12.09.2019 - Dodatok k zámennej zmluve - Jozef Došek, Paulína Došeková str. 1.

09.09.2019 - Kúpna zmluva - Vladimír Šipold, PD Smolinské a Ferdinand Križánek str. 1.

23.07.2019 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Lukáš Pavlovič a manželka str. 1.

15.07.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve, Hílek a spol., a.s. str. 1.

02.07.2019 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 13.3.2019 o poskytovaní auditorských služieb, RVC Senica str. 1.

01.07.2019 - Zmluva č. ZOP 34/403/2019 BVS - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu, BVS, a.s. BA str. 1.

28.06.2019 - Zmluva o poskytovaní služieb, IPBOZ s.r.o. Koválov str. 1.

12.06.2019 - Zmluva č. 39 954 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA str. 1.

09.06.2019 - Zámená zmluva - Jozef Došek, Paulína Došeková str. 1.

31.05.2019 - Kúpna zmluva - 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolinské str. 1.

15.05.2019 - Kúpna zmluva - Jozef Čierňava, Ing. Miriam Čerňavová str. 1.

15.05.2019 - Kúpna zmluva o predkupnom práve - Andrej Kavecký str. 1.

23.04.2019 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - TextilEco a.s., organizačná zložka str. 1.

18.04.2019 - Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 37/2019 - Priama Banka Slovensko, a.s. str. 1.

13.03.2019 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom - FCC Slovensko, s.r.o. Zohor - str. 1, príloha.

16.01.2019 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o. Stupava str. 1.

15.01.2019 - Zmluva o dielo - PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice str. 1.

15.01.2019 - Kúpna zmluva - Mária Masárová, Vladimír Masár, Obec Smolinské, Milan Bolebruch str. 1.

Zmluvy 2018

27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210497 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210472 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210465 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
20.12.2018 - Zmluva o vykonávaní prepravy osôb - ARRIVA Trnava a.s., Trnava str. 1.
23.11.2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa - MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava str. 1.
24.10.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - CET ÚV SR: 722/2018 - Úrad vlády SR, Bratislava str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

22.12.2017 - Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 527/2014 - PD Smolinské str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Lucia Flendrovská str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Imrich Malík str. 1.
30.11.2017 - Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions str. 1.
30.10.2017 - Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - TORVO s.r.o., Bratislava str. 1.
16.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/071 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2017

Zmluvy 2016

30.12.2016 - Kúpna zmluva - Imrich Malík, Božena Malíková str. 1.
30.12.2016 - Kúpna zmluva - Lucia Flendrovská str. 1.
22.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
21.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
11.08.2016 - Zmluva o vykonávaní zberu elektroodpadu - ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu str. 1.
05.08.2016 - Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy - PF Strechy, s.r.o. str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

28.10.2015 - Kúpna a darovacia zmluva N480/2015 - T. Čárska, B. Serdahely, M. Serdahelyová, V. Spurná, A. Škodová - str. 1.
13.10.2015 - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - kamery - Komunálna poisťovňa - str. 1.
07.10.2015 - Dohoda č. 15/07/010/28 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR - str. 1.
07.10.2015 - Dodatok k zmluve č. 2 - zo dňa 07.07.2015 - Michal Smolinský - str. 1.
30.09.2015 - Zmluva o poskytovaní technickej služby - SupDigital Security Servis, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Dodatok k zmluve č.1 - zo dňa 28.8.2015 - Ironex, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT2802 - Pôdohospodárska platobná agentúra - str. 1.
10.09.2015 - Dodatok k zmluve zo dňa 27.3.2015 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.EOZ-193-02-2015-DO - ENVIROPOL s.r.o. - str. 1.
08.09.2015 - Darovacia zmluva - Jarmila Dolinská - str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

12.12.2014 - Poistná zmluva na cintorín - Komunálna poisťovňa str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
10.12.2014 - Zmluva o dielo - Ing. Rudolf Otrísal - Plán ochrany obyvateľstva str. 1, str. 2.
10.11.2014 - Kúpna zmluva - Alžbeta Reháková str. 1.
10.10.2014 - DOHODA o zabezpečení hudobnej produkcie - HUDOBNÁ SKUPINA "ZÁHORÁCKI MUZIKANTI" str. 1.
03.10.2014 - DOHODA o vstupe na pozemky a ich dočasnom užívaní - NAFTA a.s. str. 1.
26.08.2014 - Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - Jankuš Richard (ECOTEXTIL) str. 1.
21.08.2014 - Dodatok k zmluve o dielo č. BA 17/2014 - ESOPLAST SK, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5.
31.07.2014 - Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci - Alojz Krajčír str. 1.
10.07.2014 - Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci 11/22200/033‐ZoS - Západoslovenská distribučná a.s. str. 1, str. 2.

Čítať ďalej:Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

05.12.2013 - Kúpna zmluva  - Tomečková Anna  str. 1.

25.11.2013 - Zmluva o nájme spoločných priestorov - RadioLAN, spol. s r.o. str. 1.

11.11.2013 - Dodatok k zmluve - ZSE. str. 1.

23.10.2013 - Zmluva o dielo č. 02/2013 - Jozef Cintula. str. 1.

23.10.2013 - Zmluva o dielo - MINERÁL MMV, a.s. str. 1.

18.10.2013 - Zmluva o umeleckom výkone - Jozef Sloboda. str. 1.

16.10.2013 - Kúpna zmluva - Jana Zaňátová, Jaroslava Poncová, Marta Korčáková. str. 1.

1.10.2013 - Dohoda o zabezpečení povinnej práce - Okresný súd Senica. str. 1.

20.9.2013 - Kúpna zmluva - Milan Kubina. str. 1.

6.9.2013 - ZMLUVA O DIELO č. 02/2013 - Jozef Cintula. str. 1.

Čítať ďalej:Zmluvy 2013

Ďalšie články...

  1. Zmluvy 2012
  2. Zmluvy 2011

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám