Zámery obce

  • Vytlačiť

01.03.2017 - Odpredanie parcely č. 570/38, o výmere 43m2 - Zámer
23.03.2015 - Odkúpenie budovy „bývalej Pošty“ - Zámer
15.12.2014 - Odkúpenie rodinného domu s.č. 189 - Zámer
29.09.2014 - Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/5, diel 9 - Zámer
13.04.2014 - Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/2 - Zámer