Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zámery obce

01.03.2017 - Odpredanie parcely č. 570/38, o výmere 43m2 - Zámer
23.03.2015 - Odkúpenie budovy „bývalej Pošty“ - Zámer
15.12.2014 - Odkúpenie rodinného domu s.č. 189 - Zámer
29.09.2014 - Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/5, diel 9 - Zámer
13.04.2014 - Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/2 - Zámer

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám